MELDESKJEMA FOR SVØMMEKLØE (Cercariedermatitt)


Hjelp oss med å kartlegge vannene man kan få svømmekløe i.
Man vet både fra Norge og utlandet at svømmekløe ofte forveksles med blant annet stikk fra mygg, knott, flått, klegg, brunmidd, samt kontakt med brennesle eller brennmaneter. Graden av utslett/kløe varierer sterkt fra person til person.

KONTAKTOPPLYSNINGER:

*Navn:    *E-post    *Telefon

SVØMMEKLØE OPPLYSNINGER:

*Hvilket badevann gjelder det:   
(Søk på Adressen i feltet under f.eks.: Bogstadvannet, Oslo. Hvis du ikke husker adressen kan du også klikke på kartet og dra markøren til det aktuelle badestedet. ) GPS kordinatene blir oppdatert automatisk i feltet over.
 
Opprinnelig data fra: A. Soleng and R. Mehl Geographical distribution of cercarial dermatitis in Norway. Journal of Helminthology, Available on CJO 2010

OPPLYSNINGER OM PERSONEN SOM FIKK SVØMMEKLØE:

Alder:
Kjønn: Mann Kvinne
Når på døgnet ble det badet: før kl 11:00 midt på dagen mellom kl 11:00 og kl 14:00, eller etter kl 14:00
DATO dd/mm/åååå: //

KRYSS AV DET SOM PASSER:

Personen fikk en kilende, prikkende, lett brennede og/eller kløende følelse i huden.
Ja Nei Vet ikke
Den kløende følelsen kom rett etter at han/hun hadde badet i nevnte vann.
Ja Nei Vet ikke
Badet i flere vann på kort tid (om man f.eks sykler i marka og bader i flere ulike vann kan det være vanskelig å vite hvilket vann man fikk svømmekløe i).
Ja Nei     Vet ikke
HVIS PERSONEN FIKK UTSLETT (kryss av det som passer):
Personen fikk utslett eller små røde hevelser innen 12 timer etter badet, med maksimal størrelse på prikkene etter 24 timer.
Ja Nei Vet ikke
Utslettet spredde seg ikke og økte heller ikke i antall (Husk: Bader man på nytt i et vann det er ikter kan man få mer utslett og større spredning).
Ja Nei Vet ikke
Utslettet var jevnt fordelt over huden på de kroppsdeler som hadde vært eksponert for vann (en del insektsbitt kan f.eks være lokalisert kun til overgangen klær/hud.)
Ja Nei Vet ikke
Utslettene var kun lokalisert til steder som ikke var dekket av klær.
Ja Nei Vet ikke
Hvor mange dager varte utslettet? dager.
Tilleggsopplysninger:

Innsamling av snegler

I forbindelse med kartlegging av ikte artene i Norge trenger vi hjelp til innsamling av snegler. Vi har allerede innsamlet snegler og ikter fra Bogstadvannet i august 2008 hvor vi fant store mengder infiserte snegl på 20-50 cm dyp på steiner og mudderbunnen ved flytebryggene i vannet. Søk ble også gjort over en strekning på ca: 500 meter ved barnestranden i Sognsvann, men ingen snegl ble funnet. Enkelte av de innsamlede sneglene fra Bogstandvannet produserte meget store mengder haleikter, anslagsvis nærmere 1000 individer.

Slik sender du inn snegler som du har funnet i vannet

 1. Noter: Dato, adresse og navn på vannet sneglen ble funnet, om det er fugler i vannet, og kontaktopplysninger som Navn og telefonnummer.
 2. Fukt et avvispapir.
 3. Pakk sneglen(e) i avvispapiret.
 4. Legg det fuktige avvispapiret i en pose eller eske (som ikke blir gjennomvåt)
 5. Send deretter sneglen(e) til:
  "Svømmekløe"
  Biologisk Stasjon Drøbak
  Biologv. 2
  1440 Drøbak

Har du spørsmål kan du ringe telefon 911 08 376.

Sommerplager.no © 2010 • Info@sommerplager.no